http://www.yukarisat.tr.gg

TELEFONMU? LAZIM

   
  YUKARISALAT Beldesi Tarih Resim
  ekonomi
 TARIM-HAYVANCILIK a)Tarım İlçemizde tarım arazileri geniş yer kaplamasına rağmen tarımsal üretim ve verim henüz istenilen düzeyde değil. Bunun en önemli nedeni Karasal iklimin görülmesi ve buna bağlı olarak çiftçilerimizin kuru tarım faaliyetlerini sürdürmeleridir. Bunun sonucunda ilçemizde tahıl ekim alanı oldukça geniştir. Ancak aşağıdaki istatistik’i veriler incelendiğinde sulu tarım alanlarının mevcut olması ve sanayi bitkilerinin önemli oranda yetişmesi ilçemiz tarımında sulamanın başlamış olduğunu göstermektedir. Bu gelişmenin devam etmesi ve günümüzde %23 olan sulu tarım alanlarının yakın bir gelecekte daha da artması beklenmektedir. Yaz mevsiminin kurak geçmesi, sıcaklıkların aşırı derecede yüksek olması ( 40-45 C ) ve buharlaşmanın fazla olması su ihtiyacını arttırdığı için bu gelişmenin önündeki en önemli engellerdir. İlçe yüzölçümü : 1.748.000 Dekar Kuru tarım alanı : 1.120.000 Dekar (Buğday,Arpa,Mercimek,Nohut) Sulu tarım alanı: 350.000 Dekar (Pamuk,Buğday,Tütün,Şeker Pancarı,Kavun,Karpuz) Çayır ve mera: 94.000 Dekar Tarım dışı alan: 184.000 Dekar Alan bulunmakta olup ilçemizde ekilen ürün ve miktarı aşağıya çıkartılmıştır: 236.000 Dekar Pamuk (2003 Yılı Hasadı 92.500 ton 980.000 Dekar Buğday (2003 Yılı Buğday hasadı 323.400 ton’dur.) T.M.O. tarafından 9.431 Ton alım yapılmıştır. 100.000 Dekar Arpa (2003 Yılı Arpa hasadı 27.000 ton’dur.) 134.000 Dekar Mercimek (203 Yılı Mercimek hasadı 17.420 ton’dur.) 5.000 Dekar Nohut (2003 Yılı Nohut hasadı 550 tondur.) 1.500 Dekar Tütün İlçe merkezinde 4 adet alım deposu mevcuttur. (2003 Yılı 3.200 ekici ile sözleme yapılmış, tahmini üretim 10.000 balya’dır.) 1.000 Dekar Şeker Pancarı (2003 Yılında 6.000 ton Şeker Pancarı hasadı beklenmektedir.) 4.000 Dekar Karpuz (2003 Yılı Karpuz hasadı 16.000 ton’dur.) 2.500 Dekar Kavun (2003 Yılı Kavun hasadı 7.500 ton’dur.) ekilmektedir. 2002 yılında Devlet tarafından 4371 çiftçiye toplam 13.444.799.026.500 TL. doğrudan gelir desteği ve 1384 çiftçiye de 7.140.340.153.000 TL. pamuk destekleme parası ödenmiştir. Aynı yıl çiftçilere 1.912.026.526.050 TL.mazot destekleme ödemesi yapılmıştır. T.M.O : 2 si merkezde, 1 tanesi de Tepe beldesinde olmak üzere 3 adet Silo ( Depo ) bulunmaktadır. Toplam kapasiteleri 42.000 Tondur. b- 

Hayvancılık İlçemizde hayvancılık faaliyeti, halkın temel geçim kaynakları arsında yer alır ve tarımdan sonra gelen ikinci sektördür. Daha çok küçük yerleşim birimlerinde sürdürülen bu ekonomik faaliyette, küçükbaş hayvan beslenmekte. Bütün köy ve mezralarda, arazisi olsun veya olmasın hemen hemen tüm aileler kendi hayvansal gıda ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda küçükbaş hayvan beslemektedir. Çünkü ilçede görülen yarı kurak Karasal iklimden dolayı, çayır ve meralarında ancak kısa ömürlü ve cılız otsu bitkiler yetişebilmekte ve bu da yalnız küçükbaş hayvancılığa imkan tanımaktadır. Son zamanlarda sayıları az da olsa kurulan modern besicilik ahırlarında büyükbaş hayvan beslenmesine başlanmış. Ancak hayvan besiciliğinin modern anlamda teşvik edilmesi için, deri işleme tesislerin kurulması, yem üretimi, hayvan besleme ve ıslahı ile et kombinası kurulması, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. 
SANAYİ-TİCARET (YATIRIMLARI) Organize sanayi bölgesi etüt ve yer seçimi çalışmaları için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına İl Valiliği, tarafından teklifte bulunulmuştur. İlçemizde sulu arazinin artması ile birlikte pamuk yan sanayisi olarak çırçır fabrikaları hızla artmakta olup, ilçemizde 13 adet küçük ve orta boy işletme niteliğinde çırçır fabrikası ile 3 adet yağ fabrikası bulunmaktadır. İlçemizde küçük sanayi sitesi mevcut olup, en çok sulama amaçlı boru imalatı ve demir doğrama imalatı başta olmak üzere çeşitli meslek dallarında işyerleri bulunmaktadır. Sanayi sitesinde toplam 108 işyeri mevcuttur. Ancak ilçede bulunan sanayi sitesinin ,ilçenin ihtiyacına cevap verebilmesi için ek bir sanayi sitesinin yapılması sağlanmalıdır.


 Bismil İlçesinde Bulunan Bazı Sanayi Kuruluşları
Kaptan Teksitil (Diyarbakır yolu 4.km.) 

Gögerler Tekstil (Sanayi Sitesinde) 

Ak Çırçır (Diyarbakır Yolu 3.Km.) 

İpeksel Tekstil (Diyarbakır Yolu 2.Km.)
 
Gelça Ltd. (Altıok Mah.Gider İş Merkezi)

 Bisteks (Altıok Mah.Nato cad.No:72) 

Bimser Karo ( Batman Yolu 2 Km.) 

Yükselen İnşaat (Batman Yolu 1.Km.) 

Koç Plastik (sanayi Sitesi) İskandinavya Plastik ( Sanayi 
Sitesi 2.Blok) 

Tekin Boru (Diyarbakır yolu 5.km.) 

Yüksel yağ (Üçtepe Köyü) 

Duman Yağ (Bismil-Diyarbakır yolu3.km)

 


YER ALTI-YERÜSTÜ ZENGİNLİKLERİ
 Dicle nehri tarafından ikiye ayrılan Bismil ilçesinin Güney bölgesi, Arap platformu arazilerinden oluşur ve Anadolu’ya doğru uzanan uç noktasını meydana getirir. Kuzey bölgesi ise, III. Jeolojik Döneme ait Üst Miosen – Pliyosen yaşlı arazilerden oluşmuş. Bu araziler Güneydoğu Anadolu bölgesinin petrol sahası olup, Şelmo formasyonu adını almaktadır. Bismil’de şu anda önemli miktarda ekonomik gelir sağlayacak herhangi bir yer altı kaynağı bulunmamaktadır. Ancak 1973 yılında, ilçenin Kuzeybatısında ve 15 Km mesafede bulunan Yasince köyünde açılan petrol kuyularından, kısa bir süre petrol üretimi gerçekleştirildi. Fakat üretim miktarının az olması nedeni ile işletme giderlerini karşılayamadığı gerekçesiyle kapatıldı. İlçenin Kuzeyinde ve 15 Km uzaklıktaki Arslanoğlu köyünde yapılan incelemelerde bulunan petrol rezervinin fazla olacağı tahmin edilmekte. Bu maden yatağı 2002 yılında işletmeye açılmış ve halen sınırlı miktarda üretim yapılmakta. Üretilen ham petrol tankerlerle Batman Rafinerisine taşınarak burada işletilmektedir. Yakın gelecekte açılacak yeni kuyularla üretim miktarının artması beklenmekte. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının petrol sahası olan Şelmo formasyonu üzerinde bulunan ilçenin Kuzey bölgesi topraklarında petrol araştırmaları devam etmekte. Yeni ve zengin petrol yataklarına rastlanması halinde ilçenin ekonomik yapısında büyük değişiklikler meydana gelecek. İlçenin yer üstü zenginliği ise; 1.748 Km2 olan arazisinin tamamı düzlük olması ve bunun 1.564 Km2’sinin ( %89,4 ) tarıma tahsis edilmiş olmasıdır. Bu kadar geniş tarım arazisi ve ortasından geçen yüksek debili Dicle nehri ile kollarının varlığı sulama imkanlarını sağlayarak, buna ayrı bir zenginlik katmaktadır. Ancak 1990’lı yıllara kadar bu imkandan pek yararlanılmamış. Çünkü bu yıllara kadar arazilerin hemen hemen tümünde kuru tarım yapılmaktaydı. Son yıllarda sulamada kullanılan teknik araçların yaygınlaşması sonucu, bu arazileri işleyen çiftçilerin gerek devletten aldıkları krediler ve gerekse kendi maddi imkanları ile Dicle nehri ve kollarından aldıkları sularla, 2002 yılı verilerine göre arazilerin %22,3’ü sulu tarıma dönüştürülmüş. Sulamanın yapıldığı yaz mevsiminde Dicle nehrinden su alındığı için koca nehrin suyu Bismil ilçe merkezi civarında tamamen kurumaktadır. Bunun üzerine çiftçiler için Eğil ilçesi yakınlarındaki Dicle barajından su bırakılmaktadır. İlçede, sulu tarım ile yetiştirilen sanayi ürünlerini ( pamuk, şeker pancarı ve tütün ) işleyen sanayi kolları da kurulup, faaliyete geçirilirse sulu tarım alanı ve sanayi bitkilerinin üretimi daha da artacak. Böylece ilçedeki kalkınma hamlesi hızlanmış olacak 
GEÇİM KAYNAKLARI Ülkemizin ekonomisi ve milletimizin geçim kaynakları arasında birinci sırada yer alan sanayinin, önemli kuruluşları Bismil’de bulunmadığı için, ilçe halkının geçim kaynakları arasında aynı değerini koruyamamaktadır. Bu nedenle Bismil’de en önemli geçim kaynağı tarımdır. Tarımı ikinci sırada takip eden, yine toprağa dayalı bir faaliyet olan hayvancılıktır. Bismil gerek tarımsal ve gerekse hayvansal ürünlerin üretiminde ilimizin ilçeleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Üretilen bu ürünler sanayi kuruluşları ile desteklenir ve işletilirse, üretim daha da artacak ve sanayi de ilçedeki önemli geçim kaynakları arasında yer alacaktır. Son zamanlarda kendi imkanları ile sulu haline getirilen tarlalarda üretilen pamuk ikinci bir Çukurova’yı hatırlatmaktadır. Ancak toprak dağılımı düzensizdir. Bir çok insanın bir karış toprağı olmazken veya birkaç dönümden ibaretken,bazı kişilerin ise beş-on-yüz bin dönüm arazisi vardır.Bu durum gelecekte adaletli bir toprak reformunun zorunluluğuna işaret etmektedir.


yukarisalat.tr.ggBu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: sinem, 04.04.2013, 20:43 (UTC):
başarılar

Yorumu gönderen: salo, 07.04.2012, 10:20 (UTC):
gögerler fabrikasına burdan slmlarımı iletiyorum ben salo refainin arkadaşı

Yorumu gönderen: sipan, 25.04.2008, 21:55 (UTC):
çok güzel cok dugulandım ellerine saglık teşşekürlerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  Bugün 7 ziyaretçi (51 klik) kişi burdaydı! tüm hakları saklıdır Celal Göger yukarisalat.tr.gg

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İPHONE STORE Bismil

Sayfanızı Da Tanıtın